آیا ما یک هولوگرام هستیم؟

در دانش فیزیک کوانتوم تحقیقاتی انجام شده که نشانگر این است که دنیای ….